Wikipedia. Wim van Rossem / Anefo:Demonstraties_in_Luik_tegen_de_Eenheidswet,_demonstranten_trekken_door_Luik,_Bestanddeelnr_911-9343

Print Friendly, PDF & Email